top of page
הפרויקט של טיטי

מלכת היופי של ישראל לשנת 2013, טיטי איינאו, החליטה עם זכייתה בכתר לקדם פרויקט חברתי חינוכי באמצעות קרן נתניה בשכונת ילדותה של טיטי בנתניה - שכונת "נאות שקד  (אזורים). 

מטרת הפרויקט היא להעניק פעילויות העשרה לילדים אחר הצהריים בשכונת "נאות שקד" בנתניה, על מנת לקדם את הילדים בתחומים שונים תחת מסגרת מסודרת ומפוקחת.

 

התכנית כוללת 50 ילדים משכונת "נאות שקד", כל ילד יכול לבחור 2 מתוך 5 חוגי העשרה שונים כאשר אחד מהם צריך להיות מתמטיקה או אנגלית. כל חוג באורך שעתיים מתקיים אחת לשבוע: בכל תקופת פעילות בית הספר. החוגים לבחירה הנם: אנגלית, מתמטיקה, תכשיטנות, מוזיקה וריקוד.

 

העלות לכל ילד הנה 100 ש"ח לשנה, כאשר דמי ההרשמה משמשים לקניית כיבוד לילדים. עלות ההפעלה של הפרויקט לשנה עבור 50 ילדים הנו 100,000 ש"ח. אנחנו שואפים להפעיל את הפרויקט כל שנה, על מנת לקדם את הילדים בשכונת נאות שקד.

 

תרומה לקרן נתניה מוכרת במס לפי סעיף 46

תתמכו בפרוייקט זה

PayPal ButtonPayPal Button
לפתוח כיתה שלמה ל-15 ילדים: $2,700
מחיר לשנה לחוג אחד
PayPal ButtonPayPal Button
$180 :תנו הזדמנות לילד אחד 
מחיר לשנה לחוג אחד
תרומה לקרן נתניה מוכרת במס לפי סעיף 46
1391506_456671661119879_588813038_n_edited.jpg
bottom of page